Hattrick Match Analysis

Custom Search

Statystyka posiadania piłki

Naszym celem jest zrozumienie w jaki sposób w trakcie spotkania zdarzenia są przydzielane każdej z drużyn, zależnie od posiadania piłki

Wykres ukazuje liczbę zdarzeń każdej z drużyny wraz z odsetkiem posiadania piłki, zależnie od przeciętnego posiadania.

Na wykresie pokazano jedynie spotkania z 10 zdarzeniami.

Statystyka posiadania piłki

Akcje
10 
2
11
8
5
6
6
3
8
6
8
15
9
10
9
6
7
6
3
7
6
14
5
3
9
6
2
8
5
8
9
5
5
3
2
5
7
3
7
2
1
0
2
3
2
0
1
0
0
0
0

50 60 70 80 90 100

% posiadania piłki


Jak odczytać ten wykres?
Każdy słupek na wykresie przedstawia przeciętną oczekiwaną liczbę zdarzeń dla danego odsetka posiadania piłki.
Liczba powyżej każdego słupka to liczba spotkań o takim odsetku posiadania piłki w naszej bazie danych.
Po najechaniu kursorem na słupki ukazują się szczegółowe dane. Ich przykładowy format::
56%, N°3 = 4
Oznacza to, że w bazie są 3 spotkania, w których drużyna posiadała piłkę przez 56% czasu i przecietna liczba zdarzeń wyniosła 4.